Detský svet Happy Bubi

Zelená budova s červenou strechou, na konci Kyneku, vedľa firmy OPEL. Pár minút pešo od konečnej zastávky autobusu č. 18. 

Smerovanie: prejdete po hlavnej ceste cez celú dedinu, smerom na Lehotu a na konci dediny na úrovni pumpy zahnete doľava. Ulica: Lehotská č. 2, Nitra - Kynek.

Naša budova je pekná a priestranná s oplotenou vonkajšou hracou plochou. Parkovanie: pred centrom na vyhradených miestach, na ulici pred centrom. 

Hernička

Otváracie hodiny podľa sezóny

Recepcia

Akcie - oslavy - občerstvenie

Veľká cvičebňa

Cvičenia, hry, krúžky

Malá učebňa

Zážitkové vzdelávanie, montessori

Veľký dvor s vybavením

Na rôzne aktivity, hry a šport

Laboratórium

Pokusy-tvorenie-zábava

Zadný priestor na hry

Veľký ohradený priestor, na hry, zábavu, skúmanie...