Pozdravujeme vás! 

Volám sa Jana Podhajská a som zážitková lektorka, trénerka, mama. Tvorbe detských programov a zážitkovému vzdelávaniu sa venujem od roku 2016. Svoju prácu milujem a stále viac ma napĺňa tvoriť nové zážitky, pohybové a rozvojové aktivity pre deti.  V roku 2017 som so svojím manželom Andrejom Podhajským založila centrum Detský svet Happy Bubi na Kyneku. 


Náš tím tvoria skvelé pedagogičky, trénerky, zážitkové lektorky a mamy. 

Mgr. Beátka Sciranková Harmadyová

Ukončené štúdium tanca ZUŠ, absolventka FTVŠ, pracuje ako pedagogička, trénerka detí i dospelých. Odborníčka na SM systém. 

Bc. Andrejka Hoghová

Predškolská a elementárna pedagogika. Bohatá prax v predškolských a školských zariadeniach, aj ako animátorka, doučovateľka, opatrovateľka detí.

Ing. Jana Podhajská

Zážitková lektorka, trénerka a milovníčka zážitkového vzdelávania. 

Ing. Jana Podhajská

Čo ponúkame deťom?

Krásne letné aktivity

Radosť z pohybu

Zábavu, ktorú doma nezažijú

Výpravy a výlety

Nové kamarátstva

Netradičné aktivity 

Adrenalín a nové zručnosti

Zvládnutie nových vecí

Prekvapenia k narodeninám

Záhady a hry na detektívov

Mágiu a rozprávkové svety

Zdravý pohyb a rozvoj