FIT FOX: Zdravotné cvičenia 

Má vaše dieťa problém s plochými nôžkami, padajúcou klenbou, zle postavenými chodidlami, nôžkami do "O" či "X", bolia ho nôžky pri záťaži? Hrbí sa, má zlé držanie tela a bolieva ho chrbtica? Máte pocit, že nemá správne pohybové návyky, nevie pracovať s chodidlom? Rado sa hýbe, ale ešte nemáte pocit, že zvládne vyššie zaťaženie a špecializáciu na určitý druh športu...

Tak ste tu správne. Prihláste sa TU: FIT FOX.

Začíname 18.9.2023

Cvičenia FIT FOX sa sústreďujú na potreby detí. Vedú dieťa  k vedomej práci s chodidlom a telom, správnym pohybovým návykom a zdravej dennej rutine.  Cvičenie vedie k posilneniu oslabených svalových skupín a zvýšeniu mobility.

U menších detičiek je to viac o senzomotorickej stimulácii, posilňovaní tela hravou formou, o práci s chodidlom, o správnych pohybových návykoch napríklad správnej chôdzi či skákaní, hrách a pozitívnych zážitkoch. 

U starších detí sa zameriame na posilňovanie oslabených svalových skupín, zosilnenie tela, hlavne spevnenie stredu tela, na prácu s chodidlom, zvýšenie flexibility a mobility, plyometrické cvičenia, kondičné cvičenia a zavedenie tipov do domácej rutiny.


FIT FOX: Prihlasovanie TU!

Krúžky vedú:  Beátka Sciranková Harmadyová a Jana Podhajská


Cvičenie s detičkami do 5 rokov

Je zábavné a hravé, plné krásnych pomôcok, hračiek a fyzio pomôcok. Keďže detičky nemôžu robiť silové cvičenia, alebo je potrebné dávať pozor na kĺby, lektorky volia cviky inou formou, hravou. Zameriavajú sa na učenie správnych pohybových vzorcov a rozvoj koordinácie, motoriky, rovnováhy. 

Zopár ukážok z hodiny:

Rituály, básničky a príjemná atmosféra je základom každej hodiny. 

Posilňovanie bruška a rozvoj koordinácie pohybov robíme zábavnou formou.

Ešte nevieme robiť kliky, ale potrebujeme posilniť ručičky, tak sa hráme na tuleňov. 

Ešte nemôžeme robiť úpolové cvičenia, ani posiľňovať, tak sa hráme s maminkami...

Cvičenie s deťmi 5 -7 rokov

Hravé a zábavné, plné hier, posilňovania cez zvieracie pohyby. Pracujeme na koordinácii, rovnováhe, správnom prevedení fundamentálnych pohybov, posilňovaní stredu tela, nácviku správneho dýchania a práci s chodidlami. 

Zopár ukážok z hodiny:

Hry na koordináciu a orientáciu v priestore. 

Rovnováha.

Práca s chodidlom, posilňovanie členkov.

Primerané úpolové hry a posilňovanie.

Cvičenie 8-11 rokov

Aktívne pracujeme na zvýšení mobility, flexibility, posilňovaní tela, zlepšení kondície, koordinácie pohybov a zvládnutí fundamentálnych pohybov ako napríklad drep. Správne držanie tela, dýchanie, uvoľnenie a kompenzačné cvičenia sú súčasťou hodiny. Hry, zábava a dobrá nálada nesmú chýbať.

Sila, výdž, koordinácia pohybov.

Dýchanie a posilnenie stredu tela. 

Úpolové hry

Hry a dobrá nálada.

Prečo dôležité riešiť ploché nohy u detí?

Plochonožie môže negatívne ovplyvniť celé telo, hlavne chrbticu, bedrové kĺby, postavenie panvy a spôsobiť bolesti napríklad kĺbov, krčenej chrbtice, či nôh.

Plochá noha - pes planus

Plochá noha predstavuje deformitu chodidiel. Je to výrazne znížená až skoro úplne vymiznutá  pozdĺžna klenba nohy. Môže byť vrodená alebo získaná. Rozdelenie podľa závažnosti:

Riešením menej závažných foriem môžu byť  zdravotné cvičenia a rehabilitačná liečba a ortopedická liečba v podobe ortopedických vložiek a obuvi. Zdravotné cvičenia je vhodné vykonávať denne a zamerať sa na zapájanie a posilňovanie ochabnutých svalov nohy, oslabeného stredu tela, fixáciu správnych pohybových vzorcov. Dôležitá je aj práca s chodidlom, ako chôdza na špičkách, úchop predmetov chodidlami, výpony a podobne. 

Na tréning chodidla majú výrazný vplyv aj cviky na uvoľnenie a stimuláciu proprioceptorov. Propriocepcia je schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou. Je veľmi dôležitá pri správnej koordinácii pohybu a registrácii zmeny polohy tela. Na stimuláciu proprioceptorov a aktiváciu svalov nohy je výborná chôdza naboso na nerovnom povrchu. Preto aj my pri našich zdravotných cvičeniach cvičíme naboso a používame množstvo pomôcok a cvičebného vybavenia. 

Zdroj obrázka: https://www.sportsinjuryclinic.net/

Postavenie kolien 

Genua vara - vybočené kolená smerom od seba, ľudovo povedané nohy do "O."  Opakom je genua valga- laicky nohy do "X." To znamená kolená vbočené dovnútra. Vbočené postavenie kolien je často spojené s plochonožím a vbočeným postavením členkov a päty.  Ak vbočenie kolien pretrvá aj po skončení obdobia detstva, môže osoba trpieť stuhnutosťou kĺbov, krivou chôdzou, bolesťami v bokoch a členkoch. Môže sa prejaviť rýchlou únavou pri chôdzi, problémami pri behu.

"Krivé nohy" spôsobujú neprirodzene veľkú záťaž na kĺby a to hlavne na bedrové kĺby a kolená, ktoré sú nadmerne namáhané. Neskôr sa môže pridružiť problém s chrbtom, napríklad krčnou chrbticou. 

Riešenie jednoduchších foriem vbočenia kolien je uvoľňovanie stuhnutých svalov pomocou masážnych pomôcok, cvičenie zamerané na stabilizáciu a mobilizáciu kĺbov, posilňovanie oslabených svalových skupín, cvičenie s vhodnými pomôckami ako napríklad odporové gumy. 

Zdroj obrázka: https://www.novinky.cz

Zdravé nôžky a telo

2,5 - 4 roční s rodičmi

Zdravé nôžky a telo

5 - 7 roční / bez rodiča

Zdravé nohy, telo a chrbát

8 - 10 roční / bez rodiča