CLEVER FOX: Rozvoj pozornosti, sústredenia a pamäte 

Clever Fox je koncept, ktorý zahŕňa kognitívne hry, pohyb a množstvo rozvojových aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať sústredenie, pozornosť, pamäť, myslenie, spracovanie informácií, prácu s emóciami. 

Prihlásiť sa môžete TU!

Ide o rozvojovo-pohybový systém, určený pre deti v predškolskom veku a  školáčikov na 1. stupni základnej školy. 

Od 18.9.2023 začíname! Celkovo trvá krúžok od septembra 2023 do januára 2024 a obsahuje 16 lekcií. Cena krúžku: 136 Eur.

Jedna lekcia trvá 55 minút. Deti dostanú domov vlastný manuál a z každého cvičenia si odnesú malú úlohu alebo hru na doma. Všetky deti, ktoré potrebujú pohyb si prídu na svoje. Cvičenie obsahuje veľa hier a zdravotných cvikov. Budem sa venovať aj dýchaniu a ukľudneniu mysle a tela. 

Clever Fox I. je kurz určený pre predškolákov vo veku od 5 do 7 rokov.

Pondelok o 16:00 hod. Cvičenie trvá 50 minút bez prítomnosti rodičov.

Clever Fox II. je kurz určený deťom navštevujúcim 1. stupeň ZŠ a to vo veku od 8 do 11 rokov.

Pondelok o 17:00 hod. Cvičenie trvá 50 minút bez prítomnosti rodičov. 

Krúžok vedie: Ing. Jana Podhajská

Zameranie projektu Clever Fox

V projekte sa zameráme na rozvoj vybraných kognitívnych funkcií s pomocou hier, rôznych metód a prístupov a cvičení. Prečo? Pretože pomocou kognitívnych funkcií dieťa vníma svet okolo seba, reaguje na podnety, spracováva a zvláda rôzne úlohy. Kognitívne funkcie mu umožňujú myslieť, posudzovať, učiť sa, pamätať si, vyjadrovať sa či spoznávať okolitý svet.

Medzi kognitívne funkcie patrí napríklad pamäť, pozornosť, sebakontrola, organizovanie, riešenie problémov, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií.

V tejto časti projektu to bude hlavne o vnímaní a rozvoji pozornosti a sústredenia, prácu s inštrukciami, budeme skúmať reakcie na podnety, rozvíjať pamäť a schopnosť spracovať vstupy a hľadať najvhodnejšie spôsoby učenia sa... 

Pamäť a zábavné pomôcky

Spracovanie a zvládanie úloh

Hry na stimuláciu mozgu

Sústredenie a pozornosť