Podmienky a organizácia krúžkov v Happy Bubi


Prihlasovanie na krúžky:

Aké sú naše krúžky a cvičenia v Happy Bubi?


Pravidlá fungovania krúžkov nad 12 lekcíí:

Obchodne podmienky.pdf
Prevádzkový poriadok.pdf

Prečo si vybrať krúžok v Happy Bubi?

Podrobné informácie upravujú Obchodné podmienky.