Zážitky, hry a vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie

Rozvoj kreativity

Obrovský zážitok

Skúsený tím

Príklady realizovaných akcií:

21.5.-2021 Nitránsky Rínek zábavné a športové aktivity pre deti v Nitre

23.6.-24.6.2018 Nerf zóna na 1. Detskom festivale v Nitre

30.6.2018 sme boli na krásnych Dobových slávnostiach v Komjaticiach. Tvorili sme s deťmi aj dopelými. V našich domčekoch sa schovalo viac detí, ako kedykoľvek predtým.

5.7.2018 sme vyrábali šperky na Cyrilo-metodských slávnostiach. S deťmi a mládežou sme robili krásne obrázky z farebného piesku. V centre Pribinovej Nitrawy, pod naším krásnym hradom.

6.7.2018 sme prekvapili pútnikov. Tvorili sme krásne šperky s celou rodinou na podujatí Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

Detské festivaly

Cyrilometodské slávnosti

Nitránsky Rínek

Mestské slávnosti