Grafomotorika zážitkovou formou 

Šikovné ručičky 

Krúžok Šikovné ručičky je súčasťou rozvojového programu SMART FOX. Krúžky sú zamerané na rozvoj grafomotorických zručností u predškolákov a školáčikov na prvom stupni základnej školy. Krúžok obsahuje 7 lekcií v trvaní 50 minút. Každá lekcia je vedená zážitkovou formou s konkrétnou zaujímavou témou. "Aktivity za stolom" kombinuje s pohybovými aktivitami. Dieťa sprevádza skúsená pedagogička a zážitková lektorka. Každú lekciu ich vtiahne do príbehu a motivačným spôsobom ich prevedie aktivitami, ktoré sú možno pre deti nové či náročné. 

Cena krúžku so 7 lekciami s rozvojovým materiálom pre dieťa: 65 Eur. V krúžku sa pracuje s menším počtom detí. 

Možnosť nahradiť si 1 lekciu v nasledujúcom krúžku, alebo v danej hodnote využit iné aktivity a služby v Happy Bubi.

Začiatok krúžkov: 18.9.2023

Každý pondelok

Šikovné ručičky I. sú určené pre predškolákov vo veku od 5 do 6 rokov. Pondelok: 16:00-16:55 hod. 


Prihlásiť sa môžete TU!

Krúžok vedie: Bc. Andrejka Hoghová

Čo poskytuje krúžok Šikovné ručičky vašim deťom?

Pohybové aktivity na ruku rameno, mobilitu kĺbov

Jemná motorika

Koordinácia oko - ruka, orientácia v priestore

Pestrá paleta aktivít, materiálov, rozdielna náročnosť

Čo je grafomotorika a prečo je dôležitý jej rozvoj:

Grafomotorika je súbor psychomotorických činností, ktoré tvoria účelné pohyby, založené na koordinácii oka a ruky. Zjednodušene povedané, je to zručnosť, ktorá je potrebná na kreslenie a neskôr na písanie. Ak dieťa zvláda kreslenie slučiek a zubov, nemalo by mať väčšia ťažkosti pri písaní písmen. Úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a jemnej motoriky je jedným z kľúčových kritérií, ktoré sú posudzované pri nástupe dieťaťa do školy.  

Aby sa dieťa naučilo písať, potrebuje zvládnuť a používať týchto 5 oblastí: