Výprava s drobčekmi

Tip na zábavný pobyt vonku s deťmi.

Pripraviť malú výpravu s príbehom...

Ako prežiť 20 minút s deťmi v mrazivej zime zábavne a poučne? Veľmi jednoducho. Vymyslite si jednoduchý príbeh a zopár splniteľných a zábavných úloh. Premenujte prechádzku na výpravu a zoberte lupu, krabičku či iné potrebné náčinie.

A zrazu môže byť aj 20 minutový pobyt na mrazivom či daždivom vzduchu zábavný, poučný a zaujímavý. Pre našich škôlkárov pravidelne organizujeme misie či výpravy. Vždy plníme nové a nové úlohy a zažívame pri tom veľa zábavy a radosti. Vždy sa riadime 3P!

Naše tri P: Pripraviť! Prežiť! Porozprávať sa!

Pripraviť!

Vopred pripravíme pomôcky, premyslíme priebeh, pravidlá výpravy, aktivity a vytypujeme prostredie. Základ je vymyslieť dobrý a zábavný príbeh. Príbeh si môžete vymyslieť aj spoločne s dieťatkom. Pomôcky ako zrniečka pre vtáčiky alebo hračky môžete pripraviť spoločne alebo vo forme prekvapenia pre dieťa a schovať ich do vrecúšok, krabičiek či iných obalov.

Príprava prostredia:

My si vždy rozdelíme úlohy a jedna pripraví prostredie s pomôckami, napríklad poschováva zvieratká pod kríky, či zavesí ozdoby na stromček

y. Druhá začína pripravovať deti. Ak ste sama, odporúčame prejsť územie napríklad ihrisko, či kúsok parku s dieťaťom napríklad s lupou s cieľom preskúmať terén vopred. Dieťa skúma a vy schovávate, rozhadzujete či pripravujete. Alebo pozornosť dieťatka upriamne na inú aktivitu, napríklad nazbieranie kameňov, ktoré sú akože "klúčové pre úspech vašej výpravy" a vy zatiaľ pripravíte prostredie.

Prežiť!

Prežiť znamená užiť si to na maximum. Pred výpravou platí odporúčanie: “Manažujte očakávania detí, dobre zadefinujte cieľ, stanovte pravidlá a dosiahnete úspech. Váš cieľ bude úspešne splnený!”

Pri rozprávaní príbehu je dôležité udržať pozornosť detí a overiť si pochopenie príbehu a pravidiel. Príbeh musí byť pútavý a jednoduchý. Hranice jasné a zrozumiteľné pre všetkých prieskumníkov. A už môžete "zaveliť na pochod."

Počas výpravy sa snažíme deťom pripraviť čo najviac objavov a zážitkov. Napríklad chvíľu utekáme, lebo v kríkoch zareval lev, alebo sa potichu prikrčení plížime, lebo nás nikto nesmie zbadať... Zároveň je pre nás dôležité, aby deti dostali voľnosť a možnosť sa rozhodúť. Napríklad, ktorým smerom pôjdeme alebo ako splníme úlohu. Pripravené prostredie je aj o tom, že umožníme deťom plniť úlohy samostatne, s minimom našej pomoci.

Porozprávať sa!

Na konci výpravy sa porozprávame o tom, čo sme robili, čo zvládli, o zážitkoch, zhodnotíme čo sme sa naučili. Z mojich skúseností môžem povedať, že toto je jednej z najdôležitejších bodov každej aktivity s deťmi. Lepšie izolujete a usadíte získané informácie a máte možnosť dovysvetľovať deťom nejasnosti a zodpovedať otázky. Taktiež sa umocní zážitok a pre deti aj pre vás je to skvelá forma pochvaly a spätnej väzby.