Prečo NERFky?

Prečo "strielame s nerfkami" a čo vieme ponúknuť dieťaťu a rodičom v našich VYSOKOZÁŽITKOVÝCH PROGRAMOCH?

Prečo majú zmysel? Prečo nepodporujú násilie, ale otvárajú priestor rozprávať sa, počúvať a možno predísť neskôrším zraneniam. To a viac sa dočítate v mojom príspevku.

Programy a koncepty ako Nerf zóna, Výlety po stopách dinosaurov, či Výcvik prieskumníkov, sú programy pre malých i väčších chlapcov i dievčatká približne vo veku od 4-14 rokov, robíme už viac ako 2,5 roka. Prečo sme sa rozhodli robiť takéto koncepty a prečo si myslíme, že je to správna cesta?

Za tie skoro tri roky nám prax a spätná väzba detí a rodičov dalo zopár odpovedí. V skratke sumarizujem zopár odpovedí "PRETOŽE":

*pretože deti milujú superhrdinov a chcú sa im podobať a otestovať strielanie či zbrane,

*pretože deti radi testujú, skúšajú a zlepšujú svoje zručnosti a schopnosti, *pretože počas programov športujú, chodia von a sú šťastné -produkujú endorfíny,

*pretože sa učia zvládnuť neštandardné a nové situácie a skutočnosti,

*pretože s pomocou lektora sa učia zvládnuť emócie,

* pretože sa učia spolupracovať a rešpektovať ostatných,

*pretože deti dostávame od počítačov, mobilov a tabletov do zábavnej reality v podobe hry s pravidlami,

*pretože je to chvíľa, kedy sa k nim vieme priblížiť a získať si ich dôveru, *pretože vtedy a v tom okamihu vieme hovoriť o ich názoroch, postojoch a správaní a deti nás vnímajú, prijímajú nový pohľad, názor a spätnú väzbu, *pretože deti túžia po dobrodružstve a niečo dokázať a my to máme minimálne šancu sledovať ich a korigovať ich správanie,

*pretože učíme deti férovej hre, tolerancii a spolupráci, rozvíjame ich a spolu s nimi zažívame veľa uvedomení a AHA momentov,

*pretože vysvetľujeme, učíme a snažíme sa predchádzať zraneniam a rizikám,

...pretože my nielen bojujeme, ale HLAVNE sa rozprávame a navzájom sa počúvame, hráme sa a spoločne sa učíme....

Zopár pretože som si dovolila rozpísať hlbšie:

1. Pretože staršie deti preferujú počítačové hry a prirovnávajú sa k superhrdinom a hrdinkám. Podľa mnohých výskumov nechodia von a málo športujú.

Takže presne pre tie deti, ktoré túžia po "nových zážikoch, a túžia niečo dokázať, robíme zážikové programy v realite s profesionálnymi lektormi. Ak nechceme, aby sledovali mobily, či tablety, musíme ponúknuť hru v realite. Hru pre viacerých, s výzvami, s možnosťou prispieť do hry vlastým pričinením a úsudkom, urobiť si veci podľa seba a zároveň získať odozvu na svoje konanie...Jednoducho zážitok, ktorý jeho alebo ju odtiahne od počítača, tabletu či mobilu.

2. Pretože pri našich programoch sú najdôležitejšie BEZPEČNOSŤ, PRÍSNE a FÉROVÉ PRAVIDLÁ a REŠPEKT. Z našich poznatkov vyplýva, že dieťa je ochotnejšie prijať nový názor, či spätnú väzbu na svoje správanie či výkon, ak medzi dieťaťom a lektorom prevláda rešpekt a čiastočne partnerský prístup a dieťa vykonáva aktivitu, ktorá ho baví a robí ju dobrovoľne. Takže pre nás lektorov je najdôležitejšie, aby všetci poznali vopred program, očakávania a hlavne PRAVIDLÁ. Zároveň pravidlá pochopili a vedeli ich praktizovať. Zároveň je prvoradé nadviazanie vzťahu s deťmi. Veľmi dôležité je, získať si jeho či jej dôveru a rešpekt a potom rozvíjať nadobnuté a prežité poznatky. Napríklad čo je to férové správanie, čo je to rešpekt a pravidlá Fair-Play, čo nám do života prináša spolupráca, ako dokážeme rešpektovať aj tých, čo nám "desne lezú na nervy," či ako spracujem hnev ak sa mi niečo nepodarilo a podobne.

3. Pretože je to príležitosť predísť úrazom, nešťastným situáciám a rizikám. Už sa mi viackrát stalo, že sa mi deti zdôverili, že im rodičia nechcú kupovať zbrane a nesúhlasia "so strielačkami", ale oni aj tak za barákom "fajtia s kamošmi." A to s oveľa nebezpečnejším verziami pištolí, ako sú "nerfky." BEZ pravidiel a OCHRANNÝCH prostriedkov.

A vtedy nastupujem ja. Zážitkový lektor. To viete, vtedy musím rolu "matky, rodiča, pedagóga či vychovávateľa" opustiť a ovládať sa. Tú chvíľu, kedy sa priznajú, si veľmi cením. Vtedy nastáva ten "okamih" opýtať sa, či si myslia," že je to správne. A ako by to mohli robiť bezpečnejšie? Proste nasadím svoje skúsenosti z koučingu alebo prejdem rovno k mentoringu. "Veľmi si cením, čo mi hovoríš a ďakujem za Tvoju dôveru, ale myslím si, že toto by bolo lepšie, keby si...." A podľa spätnej väzby rodičov, či reakcií detí viem, že minimálne zasejem semienko, ktoré má šancu vytvoriť nový názor, pohľad a možno neskôr zmeniť správanie či postoj k veciam, situáciám, hrám...

A to sú len tri PRETOŽE z veľkého množstva, ktoré nás poháňajú a my ich prežívame spolu s Vašimi deťmi. Ďakujeme za dôveru a spoločné chvíle. Vaša Jana Podhajská.

Pravidlá a rešpekt

Učíme sa pravidlám a férovej hre

Zážitky a hry

Pod vedením profesionálov

Zdravý pohyb

Zdravý pohyb a rozvoj motoriky