5 pravidiel úspešnej výpravy

5 Pravidiel úspešnej výpravy "v teréne:"

1. Bezpečnosť: pripravené prostredie a pravidlá.

Podľa skupiny detičiek pripravujeme prostredie. Cieľ je nájsť prostrednie, ktoré je bezpečné a umožňuje deťom pohyb na čerstvom vzduchu relatívne samostatne a bez väčších obmedzení. My sme si našli zarastený pozemok za našimi budovami. Ohradený, prehľadný a pre deti príťažlivý. Vopred stanovíme pravidlá a vysvetlíme ich deťom. Overíme si porozumenie.

2. Zdravie:

Pohodlné a teplé oblečenie, ktoré neobmedzuje pohyb a dieťa ho môže mierne zašpiniť či zničiť. Vždy máme pripravený pohotovostný teplý čajík a dobíjanie energie v podobe ovocia.

3. Motivácia, hra a zábava:

Základ je zadefinovať si vopred cieľ výpravy a povedať deťom príbeh. Príbeh musí byť jednoduchý a náučný. My napríklad hľadáme vianočné guľky, ktoré si u nás zabudol Mikuláš. Alebo odchytávame zvieratká, ktoré ušli zo ZOO.

4. Vzdelávacia časť:

Téma má vždy nejaký edukačný podtón. Učíme sa pomáhať, spolupracovať v tíme, alebo rozpoznávať zvieratká, ich zvuky a zvyklosti.

5. Rozvoj motoriky a ďalších zručností:

Napríklad sa zameriavame na rozvoj jemnej, hrubej motoriky, priestorovú orientáciu a podobne. Pri guličkách sme napríklad trénovali aj spoluprácu oko - ruka.

Veríme, že Vám nás krátky článok bude inšpiráciou a prajeme Vám veľa krásnych chvíľ a spoločných objavov!

Pozdravuje Vás Jana.