Denný rámcový program tábora.

Program je prispôsobený hlavnej téme tábora. 

            Príchod detí: 7:45 – 8.30 hod.
  1. Ranná porada a rozohrievačka.
  2. Desiata.
  3. Doobedňajšie aktivity v centre, v blízkom okolí alebo v lese.  
  4. Obed.
  5. Druhá časť programu.
  6. Olovrant a oddychové aktivity.
Odovzdanie detí: 15:30-16:00 hod.