Denný rámcový program tábora.

Program je prispôsobený hlavnej téme tábora. Každý tábor má iný program.
  1. Príchod detí: 8.00 – 8.30 hod.
  2. Ranná porada a rozohrievačka.
  3. Desiata
  4. Doobedňajšie aktivity v centre, v blízkom okolí alebo v lese.  
  5. Obed.
  6. Druhá časť programu.
  7. Olovrant a oddychové aktivity.
  8. Vyzdvihnutie detí do 15.30 hod.