Naša ponuka‎ > ‎Denné tábory‎ > ‎Tábory 2019‎ > ‎

Denný rámcový program tábora.

Program je prispôsobený hlavnej téme tábora. Každý tábor má iný program.
Každý turnus má minimálne jeden výlet alebo špeciálneho hosťa a program. 

Niektoré dni je program do 16,30 hod.
Roger that obsahuje nočnú misiu, ktorá je dobrovoľná. Deti môžu zostať prespať v centre a zúčastniť sa na programe.
  1. Príchod detí: 8.00 – 8.30 hod.
  2. Ranný Warm-up alebo tímová porada.
  3. Desiata
  4. Doobedňajšie aktivity v centre, v lese alebo výlet.  
  5. Obed.
  6. Súťaže, šport alebo hry, kúpanie.
  7. Olovrant.
  8. Vyzdvihnutie detí: 15.30 – 16.00 hod.